”Vi inte har ärvt vår jord av våra föräldrar utan lånar den av våra barn”

Vi uppmuntrar dig att längta efter friheten som ett körkort ger.

Även om vi ibland vill kunna ha möjligheten att lösa transportproblem genom att köra bil, i stället för att använda mer miljövänliga alternativ, så ska du veta hur du kan göra det med ett så litet klimatavtryck som möjligt. Hos oss får du möjlighet att få den kunskapen genom att ge dig den utbildning som krävs, om vilket fordonsslag som lämpar sig bäst för vilken resa du ska göra och färdighet att köra så energisnålt som möjligt oavsett val av drivmedel.

Vi kan erbjuda utbildning om hur din egen körning kan blir mer klimatsmart – även för dig som redan har körkort.